تحقيق بررسي ساختار و شيوه مديريت دبيرستان فرقان كرج

فصل اول دوره پيدايش نظريه هاي مكتب كلاسيك در ا.واخرسال 1800 ميلادي مجموعه اي ازمفاهيم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظريه كلاسيك شناخته شده است به گونه اي وسيع گسترش يافت تا ثير نظريه كلاسيك سا زمان هم اكنون نيز با رز وبرجسته است چندان اثار اتحقيق بررسي ساختار و شيوه مديريت دبيرستان فرقان كرج|34009724|fqh|تحقيق مديريت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي مديريت,مديريت,تحقيق بررسي ساختار و شبوه مديريت دبيرستان فرقان كرج ,دبيرستان فرقان كرج,شيوه مديريت,ساختار مديريت,مديريت دبيرستان,مديريت دبيرستان فرقان كرج
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقيق بررسي ساختار و شيوه مديريت دبيرستان فرقان كرج وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فصل اول دوره پيدايش نظريه هاي مكتب كلاسيك در ا.واخرسال 1800 ميلادي مجموعه اي ازمفاهيم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظريه كلاسيك شناخته شده است به گونه اي وسيع گسترش يافت تا ثير نظريه كلاسيك سا زمان هم اكنون نيز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسياري از سازمانهاي پيچيده مشا هده مي شود درواقع مفا هيم كلا سيك سازمان در مقياس وسيعي ازسازمانهاي بزرگ وپيچده مصداق پيدا ميكند تا ثير بسزايي درتكا مل تمدن نوين داشته است نظريه كلاسيك سازمان را سا ختاري ازروابط قدرت نقش ماه فعا ليتها وارتباط تلاش بين افراد وجود دارد تعريف ميكند بطور كلي طبق اين نظريه سازمان يك ساختار مكانيستي بيروح وغيرقابل انعطاف است نظريه كلاسيك درسه مسيرتحول يافت بورد كراسي اداري ومديريت علمي اساس اين سه جريان با فرضيات مشابهي پايه ريزي شده وتاثير علمي اساس انها يكسان است همچنين هر سه جريان در مقطع زماني رشد وتوسعه يافتند (1950 –1900ميلادي ) در اينجا اين سه نظريه را به افتخارشرح مي دهيم ( گوئل كهن 1371) نظريه بورد كراسي براي جاوگيري ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهاي گوناگون سياسي نظامي تجاري يا فرهنگي بورد كراسي پديد امده وبراي نخستين بار توسط ماكس وبر طرح سند ازبورد كراس تعاريف مختلفي بعمل امده است بعضي ان را معادل ديوا نسالاري مي دانند بعضي ان را حكومت مقامات اداري ناميده اند بطوركلي بورد كراسي عامل نظم ترتيب سازماندهي وبرنامه ريزي است بشرط انكه به عامل انساني دران توجه بيشتري ميشود بي ترديد عناصربورد كراسي جزيي حياتي ازسازمانهاي فرهنگي دولتي تجاري وديگرسا زمانهاي نوين وپيچيده امروزي را تشكيل مي دهنداين عناصرتوضيح دهنده يك بورد كراسي كا مل يا ايده ال هستند مهمترين اين عناصربصورت زيرخلاصه ميشوند 1- ايجاد سلسه مراتب اداري 2-استخدام كاركنان متخصص بنابر اصول شايستگي كاركنان 4- تدوين قوانين ومقررات وايين نا مه هاي اجرايي 5- اختيارقدرت قانوني ورعايت اصول روابط رسمي در جريانات اداري جنبه هاي منفي بوردگراسي عبارتند از 1- خشكي وانعطاف ناپذيري 2- -شخصيت 3 – جا بجا يي اطراف فهرست مطالب: فصل اول: ـ مقدمه ـ موقعيت جغرافيايي مدرسه ـ هدف ازتاسيس ـ تاريخچه تاسيس فصل دوم: ـ مباحث نظري فصل سوم: ـ امكانات فيزيكي ( الكتريسيته، نور، حرارتي ) ـ درصد فضاهايي كه به قسمتهاي مختلف اختصاص يافته است (كل مساحت زمين، مساحت كتابخانه ، مساحت آزمايشگاه ، مساحت نمازخانه) فصل چهارم: ـ امكانات پرسنلي ـ كادر آموزشي ـ چارت سازماني ـ جدول آماري معلمين ـ شرح وظايف مدير ومعاون ـ شرح وظايف معلم امورپرورشي ومعاون فصل پنچم: ـ بودجه ( هزينه هاي جاري، سرمايه ايي، سرانه) ـ جدول آمار بودجه فصل ششم: ـ اهداف دوره دبيرستان ـ شيوه مديريت ـ جدول آمار برنامه هفتگي ـ رسيدگي به حضور وغياب( معلمان ودبيران آموزشي) ـ علل به وجود آمدن ساعات جبراني وتشكيل كلاسهاي فوق برنامه ـ ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي ـ چگونگي تدريس معلمان ـ چگونگي تشكيل شوراي دانش آموزان مدرسه وانتخاب مبصر ـ ارزيابي وسنجش نمرات دانش آموزان ـ بررسي ميانگين يكسال آموزشگاه فصل هفتم: ـ نحوه برگزاري انجمن اولياء مربيان ـ نمونه ايي ازبخشنامه ها وآئين نامه ها( درمورد انجمن اولياء مربيان واينكه آياانجمن اولياء مربيان توجه لازم را مي نمايند) ـ شوراي اسلامي (دانش آموزان وانجمن اسلامي) ـ انواع مسابقات تربيتي وبرگزاري جشنها ـ طرحها وفعاليتهاي گروهي ـ برگزاري ارتباط مدرسه با نهادها ـ بسيج دانش آموزان ونمونه اي ازفرم بسيج فصل هشتم: ـ مقايسه آموزشگاه با معيارهاي ازقبل تعيين شده ـ نحوه ارزشيابي ـ تجزيه هر تحليل عملكرد ـ نتيجه گيري وارائه پيشنهادات


مطالب دیگر:
📒صندلی یکپارچه و کنترل سیستم تعلیق برای ماشین چهار چرخ با مدل راننده📒دانلود کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه 📒جزوه آموزشی فرایند تولید کاشی و سرامیک در شرکت آپادانا سرام📒دانلود کارآموزی مونتاژ بلید روتور📒جزوه آموزشی دیرگدازهای سیلیسی و شبه سیلیسی📒جزوه آموزشی سرباره کوره و پاتیل📒جزوه آموزشی ریخته گری و قالب گیری📒پاورپوینت کامپوزیت های دندان📒گزارش کارورزی معماری یک پلان ویلایی📒دانلود کارآموزی در کارخانه اروم آدا📒دانلود کارآموزی ساخت ساختمان📒پاورپوینت رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی مدیران و کارکنان📒کارآموزی مدیریت کیفیت شرکت ایران گوشت 📒دانلود کارآموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای كار📒دانلود كاراموزی كامپیوتر - سیستم آموزش و پرورش📒دانلود كارآموزی برق قدرت كارگاه برق صنعتی آلكا📒دانلود کارآموزی در SPC و MSA در کارخانه📒دانلود کارآموزی عمران - شرکت پیمانکاری📒دانلود كارآموزی نرم افزار مالی و آموزشی📒دانلود گزارش كارآموزی در آزمایشگاه داروسازی